obchodní podmínky

Vážení zákazníci,
jsme rádi, že máte zájem o nákup zboží v našem internetovém obchodě. V této části naleznete důležité informace, které jsou svou povahou zásadní pro uzavření obchodu mezi vámi, kupujícím a námi, firmou LAZZZY CZ– prodávajícím.

INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM:
Fakturační adresa: ride4stars, Na Veselkách 232, 251 01 Tehov (pouze fakturační adresa)
IČO: 74812858, DIČ: CZ8010281235
Mobil: +420 727 809 065 (obchod)
Mobil: +420 608 975 246 (marketing)
Číslo účtu: 670100 - 2206841090/6210 (mBank)

V následujícím textu budeme již používat označení – prodávajícího – LAZZZY.

Způsob nakupování v našem online obchodě naleznete zde:
Celkové zhotovení objednávky je rozděleno do dvou fází. Nejprve si zákazník vybere zboží, vhodí ho do košíku, již registrovaný se přihlásí (neregistrovaný se zaregistruje) a objednávku odešle. Druhá fáze je pak automatické potvrzení Vaší objednávky naší firmou. Pokud učiníte objednávku na zboží za cenu uvedenou na našich webových stránkách, nemůžeme ji bez vašeho souhlasu měnit a jsme zavázání objednávku za tuto kupní cenu vyřídit. Veškeré objednávky jsou dle § 40 odst. 4 právně závazné, při nedodržení objednávky ze strany kupujícího se práva řídí ustanoveními uvedenými v právní doložce, která je součástí těchto obchodních podmínek. Kupující odesláním objednávky souhlasí s našimi obchodními podmínkami a zároveň dává souhlas s tím, aby prodávající LAZZZY zpracoval získaná data z objednávkového formuláře pro své potřeby, zejm. však pro vyřízení objednávky a odeslání zásilky. Registrovaný zákazník souhlasí s tím, že si uvedené údaje může prodávající Lazzzy uložit do své zákaznické databáze. Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

Záruka na zboží, reklamační řád:
Na veškeré zboží prodávané na ww.lazzzy.cz je poskytována záruka o minimální délce 24 měsíců. Během této dvouleté záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 dnů po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními. Záruční doba počíná běžet od převzetí zásilky kupujícím.

Postup pro uplatnění reklamace, reklamační řád.

I. Všeobecná ustanovení

1) Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určujte postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále 513/1991 Sb., obchodní zákoník pro případy dle § 261 a násl.), zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.
2) Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našem online obchodě, což kupující musí potvrdit předložením řádně vyplněného dokladu o koupi. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu lazzzy.

II. Práva a povinnosti prodávajícího LAZZZY v reklamačním řízení

1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
2) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající LAZZZY se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.
3) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.
4) Vada, která vznikla neodborným zacházením (praním, montáží, atd..) dle § 623 nemůže být uznána.
5) Právo na uplatnění vady zboží musí být uplatněno u osoby uvedené na dokladu o prodeji nebo na email info@lazzzy.cz
6) Odpovědnost prodávajícího LAZZZY nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.


III. Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu LAZZZY v reklamačním řízení

1) Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu LAZZZY.
2) V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě uvedené v bodě III. Odst. 1, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny.
3) Při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu LAZZZY.
4) Náklady dle § 53/4g si nese sám kupující..
5) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v pramenech tohoto reklamačního řádu.
6) Kupující je povinen informovat prodávajícího LAZZZY řádně přes administrační rozhraní ve svém profil na www.lazzzy.cz, kde musí být odeslaný reklamační formulář na reklamační oddělení a to ještě před odesláním reklamovaného zboží.

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího LAZZZY Czech
2) Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2018

Ochrana spotřebitele:
Podle výše uvedeného souhlasí kupující s tím, že předmět koupě je dostatečně určitý, návrh smlouvy neobsahuje nekalá ustanovení a bere v potaz ochranu spotřebitele. Zákon č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele určuje další povinnosti prodávajícího, a to zejména informační povinnost, pravdivost těchto informací a poučení kupujícího dle § 53/5,6 a 7 ObčZ.

Ochrana dodavatele a nevyzvednuté objednávky:
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti epohledavky.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání nebo její expedice a předání přepravní společnosti.

 

formular  REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

 

V. Informace ohledně použitého materiálu:

Naše výrobky jsou vyrobeny pro maximální pohodlí a jemnost z 80% bavlny a 20% polyesteru. Přírodní vlákna se sestávají z velké části z celulózy, a proto může bavlna pojmout až 20% vlhkosti, aniž byste ji vnímali. Je prodyšná, trvanlivá a neelektrizuje. Je jemná, neškrábe a nevyvolává žádné alergické reakce. Módní příze s mírným zákrutem více inklinují k tvorbě žmolků. Při účelném užívání nebude žmolkování nějak rušit komfort nošení. Žmolky je možné ručně odtrhat nebo opatrně oholit. Po čase (1-2 praná) se tak podíl krátkých vláken z úpletu vytěsní a tím se žmolkování zcela zmizí. Není to vada materiálu, ale přirozená vlastnost této vlny.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Právní doložka:
Obchodní podmínky uveřejněné na www.lazzzy.cz jsou v souladu se stávající platnou právní úpravou. Prameny právní úpravy jsou dostatečně uvedeny. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi dostatečně seznámil a nemá k nim výhrad. Bližší podrobnosti o nakupovaní, platbě naleznete v našich obchodních podmínkách. Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivní právní úpravou. Pokud není něco upraveno v našich obchodních podmínkách, je jedním z pramenů občanský zákoník 40/1964 Sb. v platném znění, zejm. ustanovení týkající se právního úkonu a kupní smlouvy (za důležité považujeme seznámení s ustanoveními § 588 a násl.), v případě obchodní vztahu dle § 261 a §262 ObchZ, obchodní zákoník v platném znění. Informační povinnost dodavatele dle § 53 odst. 4 ObčZ je splněna, kupující má všechny informace k dispozici v obchodních podmínkách. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese spotřebitel. Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6. Nabídka zboží za uvedené ceny je závazná do té doby, pokud není na webových stránkách obchodu LAZZZY uvedena nabídka a cena jiná. V kategorii slevy jsou uvedeny zlevněné položky, nabídka trvá vždy pouze do vyprodání zásob ze skladu.
Uvedené ceny jsou v CZK s DPH. Změna ceny vyhrazena. Akce a slevy mohou být kdykoliv ukončeny bez předchozího upozornění, bez dalších nároků. Dárky jsou k produktům dodávány pouze do vyčerpání skladových zásob.

 
Provozováno naProvozováno na systému NetShops
Cookies Cookies
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků (schránka), působení filtrů, nákupní proces a ukládání nastavení soukromí. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.
Reklamní cookies
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Personalizované soubory cookie
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám.